Hội An - Nhân tình thuần hậu

Hội An - Nhân tình thuần hậu

Hội An: Vốn xã hội thịnh vượng

Hiếm có nơi nào mà nguồn vốn xã hội mạnh như Hội An, điều tôi cảm nhận được ngay sau khi dùng bữa trưa ở chợ Hội An, dưới cái nóng hầm hập nhưng vẫn thấy dễ chịu bởi sự hiếu khách của các cô dì tiểu thương. Với thói quen của người nghiên cứu kinh tế xã hội, Chợ địa phương là nơi tôi ghé sớm nhất khi đến mội nơi mới khi muốn tìm hiểu về văn hóa bản địa, hay nghiên cứu về kinh tế xã hội của địa phương đó. Kế đến mới là hiệu sách, bảo tàng và các hoạt động khác.

Ảnh: Duy Hậu

Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạnh phúc hay bất hạnh là “vốn xã hội” hay chất lượng của môi trường xã hội và cộng đồng. Nếu câu hỏi là mọi người có mạng lưới hỗ trợ tốt của bạn bè và đồng nghiệp không? Họ có tin tưởng những người khác trong cộng đồng của họ không? Họ có tin tưởng chính quyền của họ trung thực không? Thì tôi tin (và biết) rằng câu trả lời luôn tích cực.

Chất lượng đời sống xã hội là một yếu tố vô cùng quan trọng quyết định việc mọi người có báo cáo mức độ hài lòng với cuộc sống cao hay thấp. Như Aristotle đã nói hơn 2.000 năm trước, “Con người về bản chất là một động vật xã hội”. Hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc một cách cơ bản vào mối quan hệ của chúng ta với người khác.

Ảnh: Visit Hoi An

Phát triển bền vững có hai hàm ý: tính di sản và kế thừa; di sản là cái chúng ta hiện có, cho thế hệ hiện tại và thụ hưởng bởi thế hệ hiện tại; kế thừa là cái chúng ta để lại cho thế hệ tương lai, là tính liên thế hệ (Pham 2023) Vì thế, không chỉ "di sản," mà còn Vốn xã hội là sự "kế thừa" cần vun đắp và phát triển bởi thế hệ hiện tại cho thế hệ tương lai vì Hội An bền vững, hạnh phúc và thịnh vượng.

Vốn xã hội mạnh thì người ở đâu về thì cũng thành người Hội, với phẩm chất Hội mới là Hội nhân.

 

Tác giả: TS. Phạm Việt Anh - Cố vấn Bền Vững, ESG-S

 

Go top