Nghệ thuật dân gian

Nghệ thuật dân gian

Nghệ thuật dân gian

Ngày nay, lĩnh vực văn nghệ dân gian của Hội An với các loại hình như Hô hát Bài chòi, Bả trạo, Hát bội,… được đưa vào hoạt động du lịch đã mang lại nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách đến tham quan Hội An và còn được mang đi lưu diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới.    

Go top