Tin tức

Tin tức

UNESCO xác nhận Hội An là thành viên mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu

UNESCO xác nhận Hội An chính thức là thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

UNESCO xác nhận Hội An là thành viên của mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu. Ảnh: HA

Ngày 31-10, Ban thư ký Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đã xác nhận Hội An chính thức là thành viên của mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Tính đến 31/10/2023, mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO có 350 thành phố thành viên đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 59 thành phố trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Năm 2023, qua quá trình thẩm định hết sức chặt chẽ của Ban thư ký và các thành phố thành viên về hồ sơ và các hoạt động thực tiễn của Hội An, đã công bố Hội An chính thức là thành viên.

Thủ công và nghệ thuật dân gian là lĩnh vực nổi trội của Hội An. Ảnh: HA

Lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian là thế mạnh nổi trội, được Hội An bảo tồn và phát huy hiệu quả trong thời gian qua.

Thành phố hiện có năm làng nghề truyền thống với gần 50 ngành nghề thủ công đang hoạt động sôi nổi có thể kể đến như: nghề mộc, nghề gốm, nghề làm đèn lồng, nghề làm tre dừa, may mặc, làm đồ da...

Trong đó, ba làng nghề và một nghề truyền thống được công nhận Di sản phi vật thể quốc gia cùng với hai làng nghề khác đang làm hồ sơ đề nghị công nhận.

Hệ sinh thái các làng nghề, cộng đồng làng nghề cùng các tập quán, sinh hoạt, tín ngưỡng lâu đời của cư dân địa phương đã góp phần truyền cảm hứng, hình thành và nuôi dưỡng sự phong phú và đa dạng của nhiều loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo như: hát bả trạo, hò khoan, hô hát bài chòi, thơ ca, hò vè, nghệ thuật hát Bội, múa nghi lễ, tạo hình dân gian…

Hội An hiện có tổng cộng 658 doanh nghiệp nhỏ và 1.710 hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Ước tính có khoảng 4.000 người lao động trực tiếp có thu nhập trung bình 3.500-4.000 USD/năm từ thủ công và nghệ thuật dân gian.

Gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là điều kiện thuận lợi cho Hội An trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh trên tất cả các lĩnh vực văn hóa sáng tạo, góp phần thu hút đầu tư, tập trung các chương trình phát triển giáo dục và các sự kiện văn hóa, sáng tạo, nhằm phát triển bền vững.

Trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO có ý nghĩa quan trọng cho mục tiêu nâng cao vị thế, tạo dựng hình ảnh mới, hấp dẫn cho Hội An.

Báo Pháp luật

Go top