Tin tức

Tin tức

Thành phố Hội An tổ chức diễu hành chào mừng gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO

Sau khi nhận được thông báo chính thức gia nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023 vào cuối giờ chiều ngày 31/10/2023, để chào mừng sự kiện trọng đại này, ngay sáng ngày 01/11/2023, thành phố Hội An đã tổ chức diễu hành để lan tỏa niềm vui cũng như thể hiện sự đồng lòng, ủng hộ của người dân Hội An đối với việc trở thành thành viên của mạng lưới sáng tạo toàn cầu.

Đoàn diễu hành có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân...

Tham gia đoàn diễu hành là các lực lượng nghệ nhân thủ công, các nghệ sỹ trên lĩnh vực nghệ thuật dân gian, các em học sinh sinh viên, các doanh nghiệp, lực lượng thanh niên, phụ nữ, và đại biểu các ban ngành đoàn thể … cùng đại biểu các cơ quan ban ngành địa phương trên toàn địa bàn Thành phố.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ ứng cử, Hội An đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ VHTTDL, Cục Hợp tác Quốc tế, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội,  Sở VHTTDL Hà Nội, Hiệp hội làng nghề Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cùng các cơ quan, ban ngành của Tỉnh Quảng Nam, các nghệ nhân, nghệ sỹ tại Hội An trong quá trình khảo sát đánh giá xây dựng báo cáo tiền khả thi, đóng góp ý kiến tại hội thảo tham vấn trong nước và quốc tế...

Trong thời gian đến, thành phố Hội An sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả các nội dung sáng kiến đề xuất trong hồ sơ. Đồng thời kết nối với các thành viên của mạng lưới để cũng nhau xây dựng, phát triển trên các lĩnh vực văn hóa sáng tạo. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Hội An sẽ xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp tiếp tục chủ động mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường. Tổ chức các sự kiện thường niên và nâng Hội An trở thành một điểm đến của các liên hoan thủ công, nghệ thuật dân gian cả nước và quốc tế. Trong 4 năm tới thành phố sẽ thúc đẩy phát triển hợp tác công - tư và các tổ chức xã hội nghề nghiệp, huy động sự tham gia sáng tạo của mọi thành viên trong cộng đồng (như người dân, nghệ nhân, nghệ sĩ, doanh nhân...). Mở rộng hơn chương trình khởi nghiệp,  khuyến khích giới trẻ phát triển kỹ năng và sáng tạo, kêu gọi sáng kiến hỗ trợ sản xuất thủ công, kết hợp giữa bảo tồn và phát triển, đổi mới theo hướng xanh, có chất lượng, đa dạng hóa và tạo giá trị tăng thêm cho sản phẩm, bắt kịp xu hướng thiết kế sáng tạo tiên tiến. Phát huy các nguồn lực hợp tác, thúc đẩy, thiết kế các dự án, mô hình, không gian sáng tạo nhằm bảo tồn và phát triển các nghề thủ công và nghệ thuật dân gian, góp phần thực hiện tốt quy hoạch chung của thành phố về phát triển bền vững.

Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình Hội An

 

Go top