Tin tức

Tin tức

Hội An triển khai nhiệm vụ xây dựng thành phố sáng tạo

Theo kế hoạch của UBND TP.Hội An về triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng “Hội An - Thành phố sáng tạo” trong năm 2024, thành phố thực hiện các sáng kiến nhằm hình thành và thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa - sáng tạo tại địa phương, nhân rộng các mô hình đổi mới sáng tạo, tạo hiệu ứng lan tỏa trên toàn địa bàn thành phố.

Hội An cũng sẽ tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các địa phương, các quốc gia trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; phát triển quan hệ đối tác và tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các quốc gia liên quan.

Các hoạt động cụ thể sẽ được triển khai gồm thành lập ban điều hành và tổ điều phối, tổ tư vấn; đẩy mạnh công tác thông tin - truyền thông; xây dựng Đề án “Hội An - Thành phố sáng tạo giai đoạn 2024 - 2027, định hướng đến năm 2032”; tổ chức tọa đàm, hội thảo chuyên đề hoàn thiện đề án và học hỏi kinh nghiệm thực hành sáng tạo, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý.

Ngoài ra, TP.Hội An cũng sẽ tổ chức sự kiện biểu diễn, giao lưu âm nhạc của nghệ sĩ violin Vilmos Oláh (Hungary); sự kiện “Nét hoa nghề Hội An lần thứ III, năm 2024”; đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề đan võng ngô đồng, nghề tre dừa Cẩm Thanh; Liên hoan hát dân ca và hô hát Bài chòi năm 2024; Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2024.

Phan Sơn

Ảnh: Visit Hoi An

Go top