Sự kiện nổi bật

Sự kiện nổi bật

Hội An tổ chức Hội thảo Chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An- Thành phố sáng tạo

 

Ngày 31/10/2023, Hội An đã chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian. Đây được xem là một trong những thành quả quan trọng trong quá trình phát triển lịch sử, văn hóa, xã hội của thành phố.

Hội thảo tổ chức ngày 14/6/2024 tại Quảng trường sông Hoài, TP Hội An

Ngay từ ban đầu, Hội An đã xác định rõ “Thành phố sáng tạo không phải là danh hiệu mà là nhiệm vụ phải thực hiện các cam kết để mang lại những giá trị, lợi ích cho cộng đồng. Đặc biệt là cánh cửa mở ra cơ hội để thành phố hướng đến việc mở rộng quan hệ, gia tăng các cơ hội hợp tác quốc tế, tiếp cận nguồn tri thức toàn cầu và thúc đẩy các giá trị sáng tạo để phát triển bền vững, nhưng đồng thời vẫn phải giữ được bản sắc văn hóa riêng có của Hội An.

Làng gốm Thanh Hà, Hội An

Để có sự tham vấn và chuẩn bị đầy đủ cho việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, thành phố Hội An tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chính sách, nguồn lực xây dựng và phát triển Hội An - Thành phố sáng tạo toàn cầu” vào ngày 14/6/2024 tại Quảng trường sông Hoài (số 01, đường Cao Hồng Lãnh, TP Hội An).

Làng mộc Kim Bồng, Cẩm Kim, Hội An

Hội thảo có sự tham gia của đại biểu Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam,  Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam,  cùng đại biểu các Sở, ngành tỉnh Quảng Nam,  đại biểu thành phố Hội An, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về nghiên cứu chiến lược phát triển, các nhà nghiên cứu văn hóa, các chuyên gia sáng tạo trên các lĩnh vực liên quan...

Hội thảo sẽ có sự nhìn nhận, đánh giá thực trạng về nguồn lực, tiềm năng hiện có của thành phố trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian; tập trung nghiên cứu,  thảo luận đề xuất xây dựng thể chế, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đề ra các phương hướng, giải pháp trong quản lý và định hướng phát triển thành phố Hội An khi là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Hội thảo gồm 02 phiên với chủ đề: Hội An - Từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo “Phát huy nguồn lực để phát triển Hội An - Thành phố sáng tạo”; nhằm tham vấn ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian, kinh nghiệm phát huy lĩnh vực văn hóa sáng tạo; đồng thời, định hướng giải pháp phát triển thành phố, xây dựng kế hoạch quảng bá, định vị thương hiệu, tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác trong thời gian đến.  

 

 Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An

 

 

 

 

Go top