Sản phẩm du lịch

Sản phẩm du lịch

Hội An sẽ triển khai thí điểm mô hình kinh tế đêm

Ngày 21/5, UBND tỉnh có công văn giao UBND TP.Hội An cùng các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai thí điểm đề án/mô hình kinh tế ban đêm tại địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND TP.Hội An chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, học hỏi các định hướng, chính sách và kinh nghiệm phát triển kinh tế ban đêm hiệu quả từ các mô hình ở trong và ngoài nước để xây dựng, triển khai thực hiện thí điểm đề án/mô hình kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế, điều kiện tại địa phương vào thời gian thích hợp.

Trước đó, ngày 17/5, Sở KH-ĐT có báo cáo đề xuất UBND tỉnh cho UBND TP.Hội An trực tiếp chủ trì, thực hiện để kịp thời tiếp thu, học hỏi các định hướng, chính sách, kinh nghiệm phù hợp để xây dựng và triển khai thực hiện Đề án kinh tế ban đêm tại địa phương.

Từ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam (tại Quyết định số 1129), nhằm khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế và nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, trên cơ sở đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngay sau đó, UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tại thời điểm này cả nước đang bùng phát dịch bệnh COVID-19, tỉnh Quảng Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là đối với các ngành, khu vực địa điểm phát triển du lịch, dịch vụ như Hội An, Mỹ Sơn, nên chưa triển khai được.

Vào tháng 7/2023, Bộ VH-TT&DL ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm trong đó xác định Hội An là một trong 12 địa điểm được quy hoạch thúc đẩy du lịch đêm để trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam.

Nghị quyết số 31 ngày 31/7/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam cũng xác định quan điểm “đầu tư xây dựng và phát triển TP.Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, hình thành vùng động lực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và gắn kết với phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương liên quan trong quá trình phát triển. Thành phố Hội An là địa phương đi đầu trong hội nhập quốc tế” và trong các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm có đặt ra yêu cầu “đẩy mạnh phát triển kinh tế ban đêm và các dịch vụ thương mại tại TP.Hội An”.

Báo Quảng Nam

Go top