Sự kiện nổi bật

Sự kiện nổi bật

Hội An sẽ phối hợp tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất – Quảng Nam 2022

 

Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất – Quảng Nam 2022 dự kiến tổ chức từ ngày 30/4 đến ngày 4/5, tại tuyến đường Nguyễn Phúc Chu, thành phố Hội An.

Với chủ đề “Sản phẩm nghề truyền thống hướng tới du lịch xanh”, Festival nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam trên các lĩnh vực; tôn vinh các nghệ nhân Quảng Nam và một số tỉnh thành có đóng góp cho việc gìn giữ, phát triển làng nghề Việt Nam.

Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất – Quảng Nam 2022 dự kiến tổ chức từ ngày 30/4 đến ngày 4/5, tại tuyến đường Nguyễn Phúc Chu, thành phố Hội An.

Với chủ đề “Sản phẩm nghề truyền thống hướng tới du lịch xanh”, Festival nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam trên các lĩnh vực; tôn vinh các nghệ nhân Quảng Nam và một số tỉnh thành có đóng góp cho việc gìn giữ, phát triển làng nghề Việt Nam.

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình Hội An

Go top