Sự kiện nổi bật

Sự kiện nổi bật

Cù lao Chàm – Hội An tiếp tục được công nhận Khu sinh quyển thế giới

Hội đồng điều phối quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyển – MAB thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc – UNESCO vừa chính thức công nhận báo cáo định kỳ 10 năm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, ghi nhận nỗ lực bảo tồn, phát huy và gìn giữ danh hiệu Khu sinh quyển.

Thạc sĩ Lê Ngọc Thảo – Trưởng Ban thư ký Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An cho biết, về báo cáo đánh giá định kỳ Khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm – Hội An, Uỷ ban Cố vấn quốc tế về các Khu dự trữ sinh quyển thuộc MAB, ghi nhận: “Khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm – Hội An đáp ứng các tiêu chí của khung pháp lý của mạng lưới các khu dự trữ sinh quyển thế giới – WNBR. Uỷ ban Cố vấn hài lòng ghi nhận rằng các cơ quan chức năng quốc gia đã cung cấp phản hồi chi tiết về các thông tin được yêu cầu. Uỷ ban khen ngợi Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An và MAB Việt Nam đã gửi thông tin một cách rất thoả đáng và chi tiết,…”.

Nội dung này được kết luận tại cuộc họp lần thứ 33 của Hội đồng điều phối quốc tế MAB tại Nigieria vào tháng 9/2021, chính thức thông qua báo cáo đánh giá 10 năm của Khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An (2009-2020). “Đây là sự ghi nhận nỗ lực duy trì và gìn giữ danh hiệu mang tính toàn cầu này. Như vậy, Cù lao Chàm – Hội An đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của khung pháp lý sau 10 năm và tiếp tục được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới trong giai đoạn tiếp theo” – Thạc sĩ Lê Ngọc Thảo, nói.

Thời gian qua, nguyên tắc phát triển của Hội An là bảo tồn cho phát triển và phát triển để bảo tồn. Hội An đã có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sử dụng tài nguyên bền vững gắn kết với du lịch theo phương thức “du lịch sinh thái”. Cộng đồng phát triển sinh kế, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó tham gia tích cực vào công cuộc bảo tồn.

Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (gồm cả rừng nguyên sinh trên đảo), Khu rừng ngập mặn hạ lưu sông Thu Bồn (chủ yếu là rừng dừa nước Cẩm Thanh), nơi tập trung bảo tồn các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng thường xanh, rừng dừa nước. Đặc biệt, tính liên kết giữa hai trung tâm đa dạng sinh học quan trọng bậc nhất của Khu sinh quyển đó là quần đảo Cù Lao Chàm và vùng hạ lưu sông Thu Bồn đang được bảo vệ.

GS.TS Nguyễn Hoàng Trí – Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia MAB Việt Nam, nhận định: “Một trong những thành tựu to lớn của Khu sinh quyển sau 10 năm là chiến lược truyền thông, nâng cao nhận thức đã dần thay đổi hành vi, hướng người dân và du khách đến việc bảo vệ môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị vật thể và phi vật thể của Hội An nhưng mang tầm ý nghĩa toàn cầu”. Những hoạt động mang ý nghĩa toàn cầu đó là Cù Lao Chàm nói không túi nilon, hướng tới cả thành phố giảm thiểu ống hút nhựa và sản phẩm nhựa dùng một lần; sự liên kết 4 Nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông) trong câu chuyện cua đá Cù Lao Chàm; mô hình Tiểu khu đồng quản lý Bảo tồn biển thôn Bãi Hương; chương trình đêm phố cổ, phố đi bộ, phố không động cơ, chương trình vì một Hội An nhân tình thuần hậu và đặc biệt là giáo dục môi trường, em yêu di sản, truyền thông về Khu sinh quyển trở thành hoạt động ngoại khóa cho học sinh,…

Phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới là trái tim của thành phố Hội An, là nơi minh chứng rõ nét về sự giao lưu các nền văn hóa trên thế giới. Công cuộc bảo tồn di sản này chính là điểm cốt lõi trong chiến lược phát triển thành phố Hội An dựa trên nền tảng bảo tồn nguồn tài nguyên nhân văn.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An – Trưởng Ban quản lý Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An, Hội An cần có sự lồng ghép tất cả các giá trị giá trị cốt lõi vào định hướng chiến lược, được thực hiện xuyên suốt với sự tham gia và phản biện của đại diện tất cả các tầng lớp xã hội, các thành phần kinh tế, các cấp chính quyển, các tổ chức khoa học giáo dục và phải đạt được sự đồng thuận của người dân.

Ảnh: Viết Thịnh, Ngọc Thông

“Sứ mệnh bảo tồn và phát huy các giá trị cốt lõi của Hội An và danh hiệu do UNESCO trao tặng phải dựa vào sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, trong đó việc thiết lập khung thể chế chính sách và các định hướng lớn phải được xây dựng và vận dụng xuyên suốt trên nền tảng về điều kiện tự nhiên, nguồn tri thức bản địa, phù hợp với bối cảnh quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu” – Ông Nguyễn Thế Hùng, nói./.

Ngày 26/5/2009, Chương trình Con người và Sinh quyển – MAB thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc – UNESCO đã ghi danh Cù Lao Chàm – Hội An vào danh mục “Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là khu vực hệ sinh thái giúp thúc đẩy các giải pháp điều hòa việc bảo tồn sự đa dạng sinh học với việc phát triển bền vững khu vực có giá trị nổi bật, được quốc tế công nhận. Với diện tích hơn 33.000 ha, Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm – Hội An hiện diện đầy đủ các kiểu hệ sinh thái đặc trưng của vùng cửa sông, ven biển và hải đảo. Các giá trị về dịch vụ sinh thái cùng với di sản văn hóa thế giới – Khu phố cổ Hội An đã mang lại cho Khu sinh quyển nhiều tiềm lực to lớn.

Nguồn tin: Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình Hội An

Go top