Tin tức

Tin tức

Công nhận và cấp bằng công nhận Nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam cho 06 nghề

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam đã thông báo quyết định Công nhận và cấp bằng công nhận Nghề truyền thống tỉnh Quảng Nam cho 06 nghề.

Nghề trồng quật Cẩm Hà, Hội An

1. Nghề đan võng ngô đồng Cù Lao Chàm. Địa chỉ: xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam

2. Nghề tre dừa Cẩm Thanh. Địa chỉ: xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Nghề đan võng Cù Lao Chàm

3. Nghề trồng quật Cẩm Hà. Địa chỉ: xã Cẩm Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

4. Nghề đan lát Bhơ Hôồng. Địa chỉ: thôn Bhơ Hôồng, xã Sông Kon, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

5. Nghề đan lát A Réh Đhrồng. Địa chỉ: thôn A Réh Đhrồng, xã Tà Lu, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

6. Nghề hến Tân Phú. Địa chỉ: thôn Tân Phú, xã Tân Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

 Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình Hội An

Go top